Korzystanie z NetBIOS-u trasowanego IPX firmy Artisoft


NetBIOS firmy Artisoft, AILANBIO, jest w pełni zgodny z większością sprzętu i oprogramowania trasującego IPX. Pakiety z komputerów, w których pracuje LANtastic i pakiety z komputerów, w których pracują inne sieciowe systemy operacyjne mogą być sterowane przez trasowanie IPX. Pozwala to operatorom na całkowite sterowanie ruchem w sieciach, w których działa kilka systemów operacyjnych. Mogą ograniczać typy pakietów, które mogą przechodzić przez traser, sterując w ten sposób przepływem informacji w sieci.

Domyślny rozmiar pakietów IPX dla sieci LANtastic wynosi 1K. Jeżeli Twoje oprogramowanie trasujące wymaga innego rozmiaru pakietu, użyj parametru IPX_SIZE=.
Trasery mogą teraz sterować przepływem pakietów pomiędzy komputerem sieci LANtastic a innymi komputerami.
Traser musi być tak skonfigurowany, aby obsługiwać pakiety typu Novell 14H NETBIOS.
Jeżeli w Twojej sieci LAN stosowanych jest kilka sieciowych systemów operacyjnych, zapewne zechcesz użyć obsługi NDIS, NCP lub SMB sieci LANtastic