DZIAŁ TECHNICZNY POLMAX - INFORMUJE


Poniżej podajemy informacje Jak ustawić LANDS (Corstream) z dwoma kartami sieciowymi

W tym wypadku jako karty sieciowe podane są NodeRunery. Pierwsza karta może być ustawiona: IRQ=15 IO/BASE=300 Druga karta może być ustawiona: IRQ=10 IO/BASE=340 Zbiór Autoexec.ncf file (znajduje się w katalogu SYSTEM). set Time Zone = MET-1MEST set Daylight Savings Time Offset = 1 set Start Of Daylight Savings Time = (MARCH SUNDAY LAST 2:00:00 AM) set End Of Daylight Savings Time = (SEPTEMBER SUNDAY LAST 2:00:00 AM) set Default Time Server Type = SINGLE set Bindery Context = O=LANDS (nazwa Twojego serwera file server name LANDS (nazwa Twojego serwera ipx internal net 12CF1FED load conlog (załadowanie konsoli load NR PORT=300 FRAME=Ethernet_II NAME=NR_1E_II - Pierwszy NodeRunner bind IPX to NR_1E_II net=DAF3 load NR PORT=340 FRAME=Ethernet_II NAME=NR_2E_II - Drugi NodeRunner bind IPX to NR_2E_II net=daf2 corstrm unload conlog Proszę zwrócić uwagę na: - Usunąłem "load conlog" i "unload conlog" komendy CORSTRM.NCF i umieściłem je w pliku AUTOEXEC.NCF, dzięki temu teraz mogę sprawdzić zbiór \ETC\CONSOLE.LOG i zobaczyć czy nie otrzymuję jakieś wiadomości o błedach w czasie ładowania drajwerów kart sieciowych. Proszę nie umieszczać "load conlog" w jakimkolwiek miejscu przed linią "IPX INTERNAL ....". - Usunąłem również opcję "INT=15" ponieważ jest niepotrzebna i może dać jakieś nieprawdziwe wiadomości o błędach mimo, że one nie wystąpią. - DAF2 i DAF3 są moimi adresami w sieci. Nazwy te podawane są również jako adresy w hexach. Możecie podać swoje, pod warunkiem że są one unikalne. Podaję dalej jak wygląda CORSTM.NCF: ;load conlog (loaded in autoexec.ncf) set maximum concurrent disk cache writes=100 set dirty disk cache delay time=3 set enable disk read after write verify=off set file delete wait time=0 set minimum file delete wait time=0 set allow invalid pointers=off set read fault emulation=off set write fault emulation=off ;load pserver .CN=LANDS.O=LANDS load adsutil load adslips /inet=45C5 /old_routes - /old_routes potrzebne kiedy używamy Central Station load adsnetb bind adslips NR_1E_II net=1 - linia dla pierwszego NodeRunner bind adslips NR_2E_II net=2 - linia dodana dla drugiego NodeRunner load adskern load adslantp load adsmon Jeżeli chcesz aby stacje po obu stronach sieci Lantastic widziały się nawzajem, proszę dodać na każdej stacji w pliku C:\LANTASTI\STARTNET.CFG linię NO_MULTICAST w sekcji AILANBIO. Dla przykładu: ;;C:\LANTASTI\STARTNET.CFG - LANtastic switch settings ;; [AILANBIO] MAX_NCBS=44 NCBS=44 MAX_SESSIONS=33 SESSIONS=33 NO_MULTICAST - LINIA TA MUSI BYĆ DODANA NA KAŻDEJ STACJI [REDIR] LOGINS=10 BUFFERS=2 SIZE=2048 [SERVER] Czy posiadacie Państwo zbiory dla CorStream (KRN100.EXE) lub Dedicated Server (KRN110.EXE) są to poprawki, które umożliwią bezawaryjną pracę. Proszę sciągnąć je sobie z naszego serwera ftp ftp.polmax.com.pl