Analizator sieci lokalnych opartych na łączach klasy Ethernet


W sieciach lokalnych, zwłaszcza tych o bardziej złożonej konfiguracji, istnieje czesto potrzeba sprawdzenia w jakim stopniu łącze sieciowe jest już wypełnione i jaka jest struktura tego wypełnienia.
Czy "wąskim gardłem" sieci jest serwer czy łącze?
Czy przyłączone do naszej sieci Macintosh'e obciążają ją w dużym czy niewielkim stopniu?

Za pomocą klasycznych narzędzi wchodzących w skład pakietów oprogramowania sieciowego nie jesteśmy w stanie tego dociec. Możliwości takie dają tylko kosztowne pakiety w rodzju LANalyzer'a.

"Ethernet On The Wire" powstał jako alternatywa dla tego rodzaju pakietów. Alternatywa z jednej strony atrakcyjna cenowo (99$) a z drugiej oferująca wachlarz usług w niektórych obszarach zbliżony do pakietów klasy LANalyzer.

Podstawowym zadaniem programu jest ciągłe monitorowanie stanu obciążenia łącza.
Program na bieżąco podaje aktualne procentowe wypełnienie łącza oraz jego średnią i szczytową wartość.
Zliczane są również ramki uszkodzone co ułatwia ocenę ogólnego stanu naszej sieci.
Zliczaniu podlegają również typy ramek Ethernet (Ethernet 802.3, Ethernet 802.2, Ethernet II oraz Ethernet SNAP).
Program na bieżąco prowadzi statystykę aktywnych stacji sieci, zbierając i prezentując informacje o ilości danych przetransmitowanych i odebranych przez poszczególne stacje, o protokołach sieciowych w nich zainstalowanych a wreszcie o liczbie błędnych ramek przez nie nadanych. Pozwala to np. na wczesną lokalizację uszkodzonych kart sieciowych.

Oprócz danych o rozkładzie obciążenia pomiędzy stacje, program zbiera również informacje o tym jaki udział w ogólnym obciążeniu łącza mają poszczególne protokoły sieciowe.
Program rozróżnia około 300 protokołów, wśród których są Novell IPX, TCP/IP, AppleTalk, LANtastic i wiele, wiele innych.
Dla protokołów IPX i IP są prowadzone również statystyki protokołów wyższego rzędu (NCP,SPX,RIP,SAP i NetBIOS dla IPX oraz TCP,UDP i inne dla IP).

Pomimo tego, że program może działać w dowolnej sieci zbudowanej w oparciu o łącza Ethernet, zawiera on kilka opcji działających tylko w sieciach Novell NetWare.
Ramki protokołu IPX są klasyfikowane na podstawie tzw. numeru gniazda, co pozwala ocenić obciążenie wywoływane przez dostęp do sieciowych usług systemu NetWare (program rozpoznaje ponad 1400 usług różnych producentów).
Oprócz tego "Ethernet On The Wire" zbiera informacje o usługach ogłaszających się w sieciach NetWare za pomocą protokołu SAP (ang. Service Advertising Protocol).

Osobnej klasyfikacji podlegają ramki protokołu NCP (ang. NetWare Core Protocol) stanowiącego podstawowy sposób korzystania z usług serwerów w sieciach NetWare. Na podstawie tej klasyfikacji możemy ocenić np. wpływ częstych wydruków na obciążenie medium sieciowego.

Oprócz funkcji zbierających i prezentujących informacje, program posiada jeszcze opcje eksportu zgromadzonych danych do plików tekstowych w formacie akceptowanym np. przez MS-Excel lub MS-Word. Eksport może być przeprowadzany automatycznie w podanym czasie i z podaną częstotliwością, co umożliwia wykorzystanie "Ethernet On The Wire" w charakterze dedykowanej stacji, samoczynnie badającej natężenie ruchu w sieci.

Program jest produktem całkowicie polskim.
Producentem jest katowicka firma "RYSTECH", dystrybutorem firma ZSK PROGRES mieszcząca się w Zabrzu przy ul. Archanioła Michała (tel. (032)-1714-219 ).

Proponowana cena netto dla użytkownika wynosi równowartość 99 U.S.D.
Bezpośredni kontakt z producentem można uzyskać pod adresem:

"RYSTECH"
ul. Narcyzów 1/5
40-045 Katowice
tel./fax (032)-517-396

lub za pomocą sieci Internet pod adresem:
http://fagas@ipx.iinf.gliwice.edu.pl

Program demo znajduje się na naszym serwerze (ewdemo.zip)